W sobotę wspomagaliśmy realizację niezwykle ciekawego projektu, który został przygotowany przez Hotel Atut , a mianowicie „muzyczną podróż” rejsowym statkiem. Uczestnicy integracji (Apteki Wielkopolskie) – od samego początku wykazali zainteresowanie programem. Po uroczystej kolacji odbył się pokaz iluzji, następnie konkurs „na słuch”, „mini playback show” oraz „karaoke”. O godzinie 3.30 dobiliśmy do portu, odtransportowując całą załogę bezpiecznie do hotelu.

Pozdrawiamy Hot Dj’s!